Årsmöte

Medlemmar i Saltarö Tennisklubb kallas härmed till årsmöte lördagen den 27 maj 2023 klockan 11.00 vid torpet.

På årsmötet fattas bl.a. beslut om ekonomiska frågor, avgifter, investeringar, val till styrelsen för de platser som är valbara och övriga frågor som är viktiga för föreningens framtid. Därför vill vi gärna att du deltar på mötet.

Klicka här för att ladda ner kallelsen (PDF)

Vill du hjälpa till?

Är du intresserad av att sitta i styrelsen och hjälpa till med föreningens angelägenheter är du välkommen att kontakta ordförande Per på denna mejladress: perhol88@gmail.com

Dokument

Klicka här för att ladda ner Årsmötesprotokollet 2022.

Klicka här för att ladda ner Årsmötesprotokollet 2023.

Avgifter

 • Inträdesavgift 100:-
 • Årsavgift familjemedlem 750:-
  (2 eller fler spelande i familjen) Årsavgift 500:-
 • Abonnemangspris* 900:-
 • Juniorabonnemang, 300:- Ange namn och födelseår
 • Förköp, 6 seniorhäfte 600:- Kommer att finnas digitalt
 • Förköp, 6 juniorhäfte 300:- Kommer att finnas digitalt

Övriga priser:

 • Timpriser senior 120:-
 • Timpris junior 60:-
 • Timpris icke medlem 200:-

* Abonnemangsavgift samt bana, dag och tid för tidigare abonnenter. Nya abonnemang tecknas i torpet efter 1 maj, eller via Marie i samband med medlemskapet. Abonnemangen startar vecka 22 och omfattar 10 veckor framåt med avbrott under tennistävlingarna.